Columns
Eén van de belangrijkste uitvindingen van de mens is het schrift. Persoonlijk vind ik het zelfs de belangrijkste uitvinding. Het schrift stelt mensen in staat om via grafische tekens een boodschap vast te leggen. Door middel van schrift kan die boodschap met anderen gedeeld worden, en worden verspreid door ruimte en tijd.
 
Maar lezen lijkt steeds minder belangrijk te worden. Nog even en het grapje: 'Wat wil je hebben voor je verjaardag? Een boek?' - 'Nee, ik héb al een boek!' lijkt waarheid te worden.
Volgens pessimisten zijn boeken zelfs een uitstervend fenomeen. Ik zou dat zeer betreuren. Maar zelfs als zij gelijk krijgen, blijft de noodzaak om te lezen gelukkig bestaan.  
 
Hoe lezen wij?
Onze hersenen verbinden wat we zien aan wat we horen: de letters die wij lezen worden automatisch aan klanken gekoppeld. Volgens een Engels onderzoek lezen we geen afzonderlijke letters maar hele woorden. Zouden de letters niet op de goede plaats in het woord staan, dan kunnen we die woorden toch moeiteloos lezen, mits de eerste en de laatste letter op hun plaats staan. 
Is het niet fantastisch?
Ik hoef niet eens meer na te denken als ik schrijf:
 
Lzeen wrdot lueekr voor idreeen en lcruateiver voor hen die leeevn van het srhijecvn!!

Volwassenen

Over mij