Educatief

Al jarenlang ben ik werkzaam als educatief auteur voor het basisonderwijs. Ik heb meegeschreven aan een groot aantal lesmethoden:
- zaakvakken (Noordhoff Uitgevers);
- taal en lezen (Malmberg);
- verkeersonderwijs (Noordhoff: Wijzer door het Verkeer, Klaarover, Examenwijzer) en verkeersbladen voor Veilig Verkeer Nederland.
Ook maakte ik lespakketten voor o.a. Unicef, het Rode Kruis en de Hartstichting. 

Lesmaterialen voor de basisschool bestaan doorgaans uit les- of leerteksten (leerlingenboeken of digitaal materiaal), opdrachten (werkboeken of interactief), creatieve verdiepende taken, toetsen en handleidingen voor leerkrachten met didactische aanwijzingen. Ik schrijf het allemaal. Daarnaast schrijf ik educatieve verhalen, liedjes en gedichten; werkvormen die niet alleen informatie overbrengen maar ook de taalontwikkeling stimuleren. 

Naast educatief auteur ben ik ook werkzaam als educatief hoofdauteur en educatief redacteur.

Meer weten? Klik rechts. 

Educatief

Over mij